Söker och uppdaterar innehåll

Välkommen till Infektion.net
web-app för smartphones.


Arbetar du inom sjukvården?

Ja Nej

Dessa sidor är till för Infektion.net medlemmar
och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

OK

Inställningar

Kom ihåg mig:
Återställ App: Återställ
Version: 1.4

Infektionsläkaren

Annons:

cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2016
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2016
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2011

Om Infektion.net

Annons:Föreningen är en riksomfattande sammanslutning av läkare som huvudsakligen är verksamma inom ämnesområdet infektionssjukdomar.
Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemsskap kan ske via hemsidan:http://www.infektion.net

---

Kontakt

Ordförande
Göran Günther, Ekerö, goran.gunther@akademiska.se

Kassör
Hans Norrgren, Lund, Hans.Norrgren@med.lu.se

Produktion
Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se

Annonser:
Lars Lundblad, lars@mediahuset.se

Kalender

Annons:nov
21
Postdoc för infektionsläkare

Forskningsintresserade läkare inom infektionsmedicin sökes till MIMS Clinical Research Fellows Programme

Läs mer här

nov
23
Post AASLD, Göteborg
nov
29
XXXV HIV-symposiet i Göteborg 2017
jan
15
Paris Hepatitis Conference

15-16 jan 2018
Paris, Frankrike
Mer information kommer

feb
01
8th Advances Against Aspergillosis

1-3 feb 2018
Lisabon, Portugal
http://aaa2018.org/

Senaste Nyheterna

Back

Nyhet

Annons:Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte 2018

För mer information besök mötets hemsida, http://infektionmikro2018.se. Där kommer program och information läggas ut fortlöpande.

Anmälan öppnar den 1 januari 2018.

Back

Nyhet

Annons:ESPID 2018

May 28 – June 2 in Malmö, Sweden.

36​th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID 2018)

MIMS Clinical Research Fellows Programme

Forskningsintresserade läkare inom infektionsmedicin sökes till MIMS Clinical Research Fellows Programme.

För att ytterligare kunna stärka kopplingen mellan grundforskning och klinik på nationell nivå har MIMS initierat ett program för Clinical Research Fellows (MIMS CRF) som erbjuder forskningsresurser till kliniskt verksamma läkare. Programmet avser att stärka den kliniska forskningen inom det infektionsmedicinska området genom att engagera läkare som kan medverka till en fruktbar translationell samverkan mellan kliniker och grundforskning.

Läs mer här (pdf)

Back

Nyhet

Annons:MIMS Clinical Research Fellows Programme

Forskningsintresserade läkare inom infektionsmedicin sökes till MIMS Clinical Research Fellows Programme.

För att ytterligare kunna stärka kopplingen mellan grundforskning och klinik på nationell nivå har MIMS initierat ett program för Clinical Research Fellows (MIMS CRF) som erbjuder forskningsresurser till kliniskt verksamma läkare. Programmet avser att stärka den kliniska forskningen inom det infektionsmedicinska området genom att engagera läkare som kan medverka till en fruktbar translationell samverkan mellan kliniker och grundforskning.

Läs mer här (pdf)

Vårdprogram för Clostridium difficile

Nyskrivet vårdprogram för Clostridium difficile-infektioner finns nu publicerat på hemsidan, under fliken vårdprogram.

Kvalitetsrapporter

Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren.
Per Arneborn

Back

Nyhet

Annons:Vårdprogram för Clostridium difficile

Nyskrivet vårdprogram för Clostridium difficile-infektioner finns nu publicerat på hemsidan, under fliken vårdprogram.

Kvalitetsrapporter

Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren.
Per Arneborn

Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig?
Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.
Anna-Karin Lindgren Helsingborg anna-karin.a.lindgren@skane.se
Magnus Hedenstierna Danderyd magnus.hedenstierna@ki.se

Infektionsläkarföreningens höstutbildning

Antibiotika och antibiotikaresistens
Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017
Info/inbjudan     Anmälan

Back

Nyhet

Annons:Kvalitetsrapporter

Årsrapporterna för Nationella Kvalitetsregistret för Infektionssjukdomar (”infektionsregistret”) finns nu att läsa på http://www.infektion.net/rapporter-kvalitetsregistret. De kommer också att skickas ut i pappersform som ett supplement till nr 3 av Infektionsläkaren.
Per Arneborn

Dags att nominera kandidater till Infektionsläkareföreningens styrelse!

Vid årsmötet i samband med Infektionsveckan i Karlstad maj 2018 blir två styrelseposter lediga. Vi söker en ordförande samt en vetenskaplig sekreterare. Är du själv intresserad eller känner du till någon som är lämplig?
Kontakta oss i valberedningen med dina förslag eller om du har frågor.
Anna-Karin Lindgren Helsingborg anna-karin.a.lindgren@skane.se
Magnus Hedenstierna Danderyd magnus.hedenstierna@ki.se

Infektionsläkarföreningens höstutbildning

Antibiotika och antibiotikaresistens
Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017
Info/inbjudan     Anmälan

Nyheter i Infektionsregistret!

2017-03-13 infördes nya inmatningsformulär och lathundar för pneumoni resp sepsis. Tanken är att underlätta inmatning. Läs mer här!

Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
Läs mer här

Vårdprogram

Vårdprogram för infektionssjukdomar

Svenska infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram är framtagna inom ramen för Svenska Infektionsläkarföreningens kvalitetsarbete. Den första programgruppen arbetade med endokardit och dess arbete slutfördes i slutet av 2001. En ny reviderad upplaga presenterades våren 2004. Härnäst har riktlinjer för handläggning av "Bakteriella infektioner i CNS", "Samhällsförvärvad pneumoni" samt "Skelett- och ledinfektioner" tagits fram.

Rutin för inval i grupper finns här.

Endokardit Vårdprogrammet för infektiös endokardit publicerades första gången februari 2002. Reviderade versioner publicerade 2004, 2006, 2009, 2012 resp. 2016.
Kontaktperson: Ulrika Snygg-Martin, Göteborg.

Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010.
Kontaktperson: Martin Glimåker, Stockholm.

Vårdprogram för virala CNS-infektioner Vårdprogram för virala CNS-infektioner publicerades hösten 2010 och en första reviderad version 2016.
Kontaktperson: Elisabeth Aurelius, Stockholm.

Pneumoni Pneumoni Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. Publicerat första gången hösten 2004, reviderad 2007, 2011 och 2016.
Kontaktperson: Jonas Hedlund, Stockhom.

Led- och Skelettinfektioner Vårdprogram för led- och skelettinfektioner hos vuxna. Publicerat första gången hösten 2004. Reviderad version hösten 2008.
Kontaktperson: Staffan Tevell, Karlstad.

UVI Vårdprogram för UVI hos vuxna. Publicerat hösten 2006. Reviderad 2012-2013.
Kontaktperson: Torsten Sandberg, Göteborg.

Svår sepsis/septisk chock Vårdprogram för tidig identiering och initial handläggning av vuxna patienter med svår sepsis/septisk chock. Publicerat första gången våren 2008. Reviderad och uppdaterad december 2013, samt oktober 2015.
Kontaktperson: Mia Furebring, Uppsala

Andra behandlingsrekomendationer framtagna av SILF

Clostridium difficile infektion Vårdprogram för diagnostik, behandling och profylax vid Clostridium difficile-associerad diarrésjukdom.
Kontaktperson: Torbjörn Norén, Örebro.

Opportunisterna ”Opportunisterna” är ett kollegialt nätverk av läkare som arbetar som infektionskonsulter på enheter med transplantationer av solida organ och stamceller/benmärg

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer som har bedömts av SILFer

Listan avser rekommendationer som SILFs styrelse har bedömt och accepterad.
Infpreg är en databas med samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriacae och karbopenemresistenta gramnegativa bakterier (pdf). Rekommendationerna är framtagna av STRAMA, mer detaljer och andra rekommendationer finns här.

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens hemsida

Regionala

Regionala vårdprogram är framtagna utan initiativ från Svenska Infektionsläkarföreningen men publiceras här med dess goda minne. Synpunkter på programmen mottas tacksamt och ställs till kontaktperson som anges nedan eller i programmets text. Regionala vårdprogram kan komma att ligga till grund för kommande nationella vårdprogram.

Akuta tarminfektioner hos vuxna (pdf-fil, 1,5 MB) Stockholms läns landstings vårdprogram för akuta tarminfektioner hos vuxna, publicerat 2006 och revidetar2014. Vårdprogrammet är utarbetat av Bo Svenungsson och har remitterats för synpunkter till ett flertal specialister.
Kontaktperson: Bo Svenungsson, Stockholm.

Pneumoni (pdf-fil, 600 kB) Västra Götalands vårdprogram för pneumoni, publicerat april 2002, reviderat 2004, 2007 och 2010. Det är framtaget av en tvärprofessionell grupp bestående av infektionsläkare från Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg, lungläkare, invärtesmedicinare, röntgenläkare, sjukgymnast och infektionssjuksköterskor.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg.

Svår sepsis (pdf finns på http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/vardprogram_sepsis_slutversion_sept_15-2015-12-23.pdf) Region Skånes regionella vårdprogram för svår sepsis uppdaterad 2015. Kontaktperson: Mari Rosenqvist, Lund.
Läkemedelsverket publicerar behandlingsrekommendationer för flera olika sjukdomskategorier, även infektioner. Behandlingsrekomendationerna finns på läkemedelsverkets hemsida.