Söker och uppdaterar innehåll

Välkommen till Infektion.net
web-app för smartphones.


Arbetar du inom sjukvården?

Ja Nej

Dessa sidor är till för Infektion.net medlemmar
och riktar sig endast till hälso- och sjukvårdspersonal.

OK

Inställningar

Kom ihåg mig:
Återställ App: Återställ
Version: 1.4

Infektionsläkaren

Annons:

cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2016
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2016
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2015
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2014
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2013
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2012
cover
Infektionsläkaren
Issue 04-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 03-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 02-2011
cover
Infektionsläkaren
Issue 01-2011

Om Infektion.net

Annons:Föreningen är en riksomfattande sammanslutning av läkare som huvudsakligen är verksamma inom ämnesområdet infektionssjukdomar.
Föreningen utgör Svenska Läkaresällskapets sektion och Sveriges Läkarförbunds specialitetsförening inom ämnesområdet.

Ansökan om medlemsskap kan ske via hemsidan:http://www.infektion.net

---

Kontakt

Ordförande
Göran Günther, Ekerö, goran.gunther@akademiska.se

Kassör
Hans Norrgren, Lund, Hans.Norrgren@med.lu.se

Produktion
Mediahuset i Göteborg AB, www.mediahuset.se

Annonser:
Lars Lundblad, lars@mediahuset.se

Kalender

Annons:aug
29
Fallseminarium för ST-läkare
aug
31
34th NSCMID

31 aug – 3 sept
Tórshavn,
Färöarna
http://www.nscmid2017.com/

sep
06
Primär immunbrist: SLIPI’s X:e årsmöte

6-8 sept.
Tylösand
http://slipi.nu/arsmote/

sep
07
36th Annual meeting of the European

Bone and Joint Infection Society (EBJIS)
7-9 sept.
Nantes, Frankrike

sep
08
4th ESCMID Conference on Vaccines

8 - 10 Sept.
Dubrovnik, Croatia
www.escmid.org/dates_events/escmid_conferences/

Senaste Nyheterna

Back

Nyhet

Annons:Infektionsläkarföreningens höstutbildning

Antibiotika och antibiotikaresistens
Högberga Gård, Lidingö, 23–24 oktober 2017
Info/inbjudan     Anmälan

Back

Nyhet

Annons:Nyheter i Infektionsregistret!

2017-03-13 infördes nya inmatningsformulär och lathundar för pneumoni resp sepsis. Tanken är att underlätta inmatning. Läs mer här!

Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
Läs mer här

Back

Nyhet

Annons:Stipendium från Svensk Förening för Tropikmedicin och Internationell Hälsa. - DEADLINE 1/4

Stipendiet ska täcka en del av kostnaderna för mindre vetenskaplig studie typ pilotstudie eller ”minor field study” inom områdena tropikmedicin eller internationell hälsa företrädel​sevis i endemiskt område. Det kan också användas som startbidrag för att undersöka möjligheter till större vetenskaplig studie. Det är inte avsett som kompletterande finansiering till större forskningsprojekt eller till stöd för seniora forskare (disputerade) eller som bidrag för kongress eller mötesresa.
Läs mer här

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser.

Varmt välkommen med anmälan senast den 31 maj. Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

Läs mer här

Rekrytering för vårdprogramgruppen Bakteriella CNS infektioner

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för bakteriella CNS infektioner och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet.

Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Martin Glimåker för mer information. Alla intresseanmälningar måste vara framme innan 7:e mars

Back

Nyhet

Annons:Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna

Fallseminarium på ELITE Hotell Eskilstuna 28-29 augusti 2017

Svenska Infektionsläkarföreningens Specialistutbildningskommitté (SPUK) inbjuder ST-läkare inom infektionssjukdomar till utbildning som baseras på autentiska fall. Den 28-29 augusti ordnas ett seminarium för 20 deltagare. Fallen presenteras med s.k. case-metodik och utbildningen skall ses som ett komplement till SK-kurser.

Varmt välkommen med anmälan senast den 31 maj. Detta görs via mail till maria.menonen@hansen.se.

Läs mer här

Rekrytering för vårdprogramgruppen Bakteriella CNS infektioner

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för bakteriella CNS infektioner och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet.

Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Martin Glimåker för mer information. Alla intresseanmälningar måste vara framme innan 7:e mars

Utlysning av RAF-stipendiet 2017

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari 2017.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF

Stipendier öppna för ansökan

Förlängd ansökningstid för stipendier till den 8 mars 2017

Göran Sterners resestipendiefond
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 23 000 kr.

Läs mer här

Pfizerstipendiet 2017

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2017 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Läs mer här

Back

Nyhet

Annons:Rekrytering för vårdprogramgruppen Bakteriella CNS infektioner

Nu planeras en ny revidering av vårdprogrammet för bakteriella CNS infektioner och programgruppen efterlyser nya medlemmar.

Nomineringar kan komma från medlemmar, programgruppen och klinikchefer och intresserade kan höra av sig. Nya gruppmedlemmar väljs in av SILFs styrelse. Det är önskvärt att gruppmedlemmar sitter minst 5 år i taget. Vid inval i programgruppen är målet att försöka uppnå en representativ geografisk spridning och jämn könsfördelning parallellt med hög vetenskaplig kompetens och omfattande klinisk erfarenhet samtidigt som gruppmedlemmars kunskap måste täcka hela kunskapsfältet.

Intresserade kan kontakta sammankallande för programgruppen, Martin Glimåker för mer information. Alla intresseanmälningar måste vara framme innan 7:e mars

Utlysning av RAF-stipendiet 2017

Infektionsläkarföreningen delar varje år ut RAF stipendiet till en ST-läkare inom Infektionssjukdomar. Stipendiet är instiftat på initiativ av "Referensgruppen för Antibiotikafrågor" och möjliggör deltagande i RAFs sammanträden och utbildningsdagar under 1 år för stipendiaten. Stipendiaten skall under året bedriva ett projektarbete eller motsvarande och syftet är att skapa en möjlighet för att utveckla och fördjupa kunskaper inom antibiotikaanvändning.
Nomineringar av lämpliga personer skickas till magnus.hedenstierna@ki.se senast den 28 februari 2017.
Nomineringen skall innehålla en kort motivering och ett CV för den nominerade.
Magnus Hedenstierna
Facklig Sekreterare, SILF

Stipendier öppna för ansökan

Förlängd ansökningstid för stipendier till den 8 mars 2017

Göran Sterners resestipendiefond
Ändamålet med Göran Sterners resestipendiefond är att bidra till fördjupade kunskaper inom infektionssjukdomar men också befrämja framtagandet av effektivare vårdmetoder för personer med infektionssjukdomar. Stiftelsens styrelse vill härmed annonsera ett stipendium på 23 000 kr.

Läs mer här

Pfizerstipendiet 2017

Pfizer AB delar i samråd med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen att användas för forsknings- eller utvecklingsprojekt kopplat till infektionsområdet. Stipendiet kan utdelas och tillfalla en till tre sökande.  2017 års stipendiebelopp uppgår till totalt 75 000 kr.

Läs mer här

Nytt vårdprogram för virala CNS-infektioner

En uppdatering av vårdprogrammet för virala CNS-infektioner har nu under hösten publicerats och finns på hemsidan.

Nytt för version 2016 är att algoritmerna för handläggning och definitionerna för meningit , encefalit och myelit är reviderade. De olika specifika avsnitten är uppdaterade och kortare tillägg om klinik hos immunsupprimerade finns nu enligt önskemål. Texterna om neurorehabilitering och smittskydd har genomgått mer omfattande förändringar.

Till sidan med vårdprogram

Nya rekomendationer från "opportunisterna"

Nu finns nya och uppdaterade rekomendationer runt alternativ pneumocystisprofylax, BK polyomavirus vid transplantation samt profylax och behandling av toxoplasma efter allogen stamcellstransplantation på hemsidan.
Rekomendationerna kan hämtas här

Vårdprogram

Vårdprogram för infektionssjukdomar

Svenska infektionsläkarföreningens nationella vårdprogram

Nationella vårdprogram är framtagna inom ramen för Svenska Infektionsläkarföreningens kvalitetsarbete. Den första programgruppen arbetade med endokardit och dess arbete slutfördes i slutet av 2001. En ny reviderad upplaga presenterades våren 2004. Härnäst har riktlinjer för handläggning av "Bakteriella infektioner i CNS", "Samhällsförvärvad pneumoni" samt "Skelett- och ledinfektioner" tagits fram.

Rutin för inval i grupper finns här.

Endokardit Vårdprogrammet för infektiös endokardit publicerades första gången februari 2002. Reviderade versioner publicerade 2004, 2006, 2009, 2012 resp. 2016.
Kontaktperson: Ulrika Snygg-Martin, Göteborg.

Bakteriella CNS-infektioner Avser vuxna patienter med akut bakteriell meningit, tuberkulös meningit, neurokirurgisk infektion och hjärnabscess. Publicerat första gången hösten 2004, reviderat 2010.
Kontaktperson: Martin Glimåker, Stockholm.

Vårdprogram för virala CNS-infektioner Vårdprogram för virala CNS-infektioner publicerades hösten 2010 och en första reviderad version 2016.
Kontaktperson: Elisabeth Aurelius, Stockholm.

Pneumoni Pneumoni Vårdprogram för samhällsförvärvad pneumoni. Publicerat första gången hösten 2004, reviderad 2007, 2011 och 2016.
Kontaktperson: Jonas Hedlund, Stockhom.

Led- och Skelettinfektioner Vårdprogram för led- och skelettinfektioner hos vuxna. Publicerat första gången hösten 2004. Reviderad version hösten 2008.
Kontaktperson: Staffan Tevell, Karlstad.

UVI Vårdprogram för UVI hos vuxna. Publicerat hösten 2006. Reviderad 2012-2013.
Kontaktperson: Torsten Sandberg, Göteborg.

Svår sepsis/septisk chock Vårdprogram för tidig identiering och initial handläggning av vuxna patienter med svår sepsis/septisk chock. Publicerat första gången våren 2008. Reviderad och uppdaterad december 2013, samt oktober 2015.
Kontaktperson: Mia Furebring, Uppsala

Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens hemssida

Andra behandlingsrekomendationer framtagna av SILF

Opportunisterna ”Opportunisterna” är ett kollegialt nätverk av läkare som arbetar som infektionskonsulter på enheter med transplantationer av solida organ och stamceller/benmärg

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer som har bedömts av SILFer

Listan avser rekommendationer som SILFs styrelse har bedömt och accepterad.
Infpreg är en databas med samlad kunskap kring infektioner och graviditet.
Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriacae och karbopenemresistenta gramnegativa bakterier (pdf). Rekommendationerna är framtagna av STRAMA, mer detaljer och andra rekommendationer finns här.

Behandlingsrekommendationer framtagna av andra organisationer

Dessa rekommendationer är ej framtagna eller godkända av SILF men är av intresse för behandling av infektionssjukdomar

Tuberkulos Vägledning för sjukvårdspersonal på Socialstyrelsens hemsida

Regionala

Regionala vårdprogram är framtagna utan initiativ från Svenska Infektionsläkarföreningen men publiceras här med dess goda minne. Synpunkter på programmen mottas tacksamt och ställs till kontaktperson som anges nedan eller i programmets text. Regionala vårdprogram kan komma att ligga till grund för kommande nationella vårdprogram.

Akuta tarminfektioner hos vuxna (pdf-fil, 1,5 MB) Stockholms läns landstings vårdprogram för akuta tarminfektioner hos vuxna, publicerat 2006 och revidetar2014. Vårdprogrammet är utarbetat av Bo Svenungsson och har remitterats för synpunkter till ett flertal specialister.
Kontaktperson: Bo Svenungsson, Stockholm.

Pneumoni (pdf-fil, 600 kB) Västra Götalands vårdprogram för pneumoni, publicerat april 2002, reviderat 2004, 2007 och 2010. Det är framtaget av en tvärprofessionell grupp bestående av infektionsläkare från Borås, Skövde, Uddevalla och Göteborg, lungläkare, invärtesmedicinare, röntgenläkare, sjukgymnast och infektionssjuksköterskor.
Kontaktperson: Marie Studahl, Göteborg.

Svår sepsis (pdf finns på http://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/regionala-vardprogram---fillistning/vardprogram_sepsis_slutversion_sept_15-2015-12-23.pdf) Region Skånes regionella vårdprogram för svår sepsis uppdaterad 2015. Kontaktperson: Mari Rosenqvist, Lund.
Läkemedelsverket publicerar behandlingsrekommendationer för flera olika sjukdomskategorier, även infektioner. Behandlingsrekomendationerna finns på läkemedelsverkets hemsida.